Szanowni Państwo!

 

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.01.02.00-24-0AGF/20-005 o

tytule:

Opracowanie i komercjalizacja systemu wczesnego ostrzegania przed awariami wirujących elementów maszyn, zawierającego niskoszumowy, wysokoczęstotliwościowy czujnik drgań, skonstruowany na bazie najnowszej generacji akcelerometrów typu MEMS oraz środowisko predykcyjne zrealizowane z wykorzystaniem algorytmów AI.

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.08.2022 na wykonanie, dostawę, instalację i uruchomienie niezbędnych elementów a to:

Wykonanie prototypów obudów na obrabiarce CNC (15 sztuk) Kod CPV 31730000-2 Sprzęt elektrotechniczny

 

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie Skalda Sp. z o.o.

ul. Kukułek 41 41-200 Sosnowiec

NIP 6292463312

 

Firma ta zaoferowała następujące warunki:

 

Cena ofertowa Netto: 39 750,00 zł Cena brutto 48 892,50 zł Gwarancja 12 miesięcy Czas skutecznego zakończenia naprawy serwisowej 2 dni Termin wykonania dostawy, instalacji i uruchomienia do 30.09.2022r.

 

 

Dziękujemy za możliwość współpracy.