Moduł analityczny BI powiązany jest z modułem Produkcja. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej hurtowni danych, możliwe jest wykonywanie analiz dużych ilości informacji, obejmujących cały okres ujęty w harmonogramie produkcji (często są to okresy przekraczające 1 rok). Zastosowanie hurtowni danych pozwala na odciążenie systemu ERP oraz na analizę danych produkcyjnych w dowolnym momencie bez spowalniania działania pozostałych modułów. System dzięki swojej konstrukcji zajmuje się gromadzeniem danych oraz ułatwia ich prezentację i analizę.

Obecnie w ramach modułu BI dostępne są analizy dotyczące:

  • obciążenia zasobów produkcyjnych dla całego okresu ujętego w harmonogramie produkcji;
  • zapotrzebowania materiałowego dla całego okresu ujętego w harmonogramie produkcji;
  • czasu pracy pracowników i brygad w rozbiciu na poszczególne przewodniki warsztatowe, w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym;
  • norm zużycia materiałowego dla poszczególnych detali w oparciu o rzeczywiste ilości otrzymywane z systemu optymalizacji rozkrojów – dotyczy to przede wszystkim blach.