Innowacja usługowa i procesowa oparta o telematyczny system w obszarze planowania i bilansowania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych”.

Celem i rezultatem projektu jest inwestycja w nowoczesne innowacyjne rozwiązanie informatyczne oparte o kompleksowy system telematyczny w obszarze obsługi monitoringu, planowania i bilansowania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych oparty na własnym protokole z wykorzystaniem sieci czujników na LoRaWAN i czujników samo zasilających się.

System i jego implementacja w dziedzinie zarządzania planowaniem i odbiorem nieczystości płynnych składa się z modułu sterowniczego, zestawu czujników i specjalistycznego oprogramowania, który pozwoli na monitorowanie bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych, a co za tym idzie planowanie i optymalizowanie procesu ich wywozu. Dzięki zastosowaniu

innowacyjnych, nie stosowanych powszechnie rozwiązań, Wnioskodawca zwiększy swoją konkurencyjność, co może pozwolić na zdobycie pozycji lidera w zakresie usługi monitoringu różnorodnych sieci zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne na dowolnych obszarach w ujęciu geograficznym.

 

Wartość całkowita projektu : 802 206,20

Wartość kosztów kwalifikowalnych : 652 200,20 zł..

Dofinansowanie projektu z UE: 293 490,00 zł.

Beneficjent:  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl

zdjęcie: