Logotypy

 

 

Rozszerzenie profilu działalności oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnego, cyfrowego, bezinwazyjnego, wielofunkcyjnego systemu monitoringowo-pomiarowo-sterowniczego w obszarze automatyki przemysłowej przystosowanego do pracy w chmurze”.

 

Celem projektu jest wdrożenie do oferty wnioskodawcy bezinwazyjnego, wielofunkcyjnego, cyfrowego modułu pomiarowego przystosowanego do pracy w chmurze, zapewniającego zdalny monitoring systemów sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jako medium występuje obecnie wszędzie, zarówno w przemyśle ciężkim, takim jak huty czy elektrociepłownie, jak również w przemyśle lekkim, spożywczym czy farmaceutycznym. Sprężone powietrze wykorzystywane jest między innymi do pneumatyki siłowej, osuszania i transportowania materiałów sypkich, napowietrzania różnych mediów oraz w procesach pakowania. Wszędzie tam produkowane jest w znacznych ilościach, co przy rosnących cenach energii elektrycznej nabiera istotnego znaczenia dla optymalizacji kosztów.

Ciągły monitoring instalacji sprężonego powietrza z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) sprawia, że operatorzy, nadzór i kierownictwo zakładu posiadają aktualne informacje do konstruktywnego zarządzania energią.

 

Wartość całkowita projektu : 481 545,00

Wartość kosztów kwalifikowalnych : 391 500,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 332 775,00 zł.

Beneficjent:  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

                                                                                    www.mapadotacji.gov.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

zdjęcie: