Moduł Personel i płace jest narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest przeznaczony głównie dla działów kadrowo płacowych. Jego funkcjonalność zapewnia możliwość gromadzenia dowolnych informacji na temat pracowników takich jak: dane osobowe, informacje o urlopach, stawki wynagrodzeń czy czas pracy. Moduł pomaga tworzyć zestawienia i formularze wymagane w procesie raportowania do US i ZUS oraz jest zintegrowany z systemem „Płatnik”.

Korzyści, które mogą zostać osiągnięte dzięki wykorzystaniu modułu Personel i płace to m. in.:

 • automatyzacja czynności wykonywanych przez pracowników kadrowych;
 • łatwiejsze naliczanie wynagrodzeń;
 • łatwiejsze sporządzanie deklaracji dla ZUS i US;
 • szybki dostęp do informacji o pracownikach dzięki ich przechowywaniu w jednym miejscu;
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.

Moduł składa się z następujących aplikacji:

 • Personel;
 • Płace;
 • Dokumenty;
 • Zestawienia.

Personel

 • przechowywanie informacji o pracownikach (zatrudnionych aktualnie i zwolnionych) takich jak: dane osobowe, informacje niezbędne przy wypełnianiu deklaracji ZUS, numery kont bankowych, dodatkowe załączniki (zdjęcia, skany dokumentów itp.)
 • definiowanie różnych grup (list) pracowników, co ułatwia sporządzanie zestawień oraz przygotowywanie list płac
 • słowniki pozwalające definiować: stanowiska pracy, jednostki organizacyjne, rodzaje wykształcenia, tytuły zawodowe, zawody, rodzaje stażu, rodzaje nieobecności  w pracy, stany cywilne, sposoby rozwiązania umowy oraz rodzaje dni w kalendarzu
 • definiowanie komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie i przypisywanie do nich pracowników
 • informacje o badaniach lekarskich, odbytych kursach i szkoleniach, udzielonych naganach, karach, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach
 • ewidencja odzieży roboczej
 • przebieg zatrudnienia (w poprzednich zakładach i w zakładzie macierzystym z uwzględnieniem historii wynagrodzeń i zajmowanych stanowisk)
 • kalendarz (generowany automatycznie na każdy rok z uwzględnieniem słownika rodzajów dni)
 • ewidencja pożyczek (kasa zapomogowo – pożyczkowa)

Płace

 • automatyczne tworzenie listy płac w oparciu o definiowalne składniki płacowe oraz czas pracy. Moduł Personel jest połączony z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w module Produkcja. Możliwa jest ręczna korekta list płac.
 • ewidencja nieobecności
 • automatyczne rozliczanie urlopów
 • współpraca z modułem Finanse i Księgowość (sporządzenie i eksport noty księgowej, rozdzielnik kosztów robocizny)
 • naliczanie składek ZUS
 • naliczanie PIT
 • definiowalne progi podatkowe
 • eksport danych do programu „Płatnik”
 • generowanie przelewów z wynagrodzeniem

Dokumenty

 • wydruk umowy o pracę
 • wydruk świadectwa pracy
 • wydruk zaświadczenia o zarobkach
 • wydruk list płac w różnych formatach
 • wydruk pasków wynagrodzeń

Zestawienia

 • zestawienie pracowników według jednostek organizacyjnych
 • zestawienie pracowników według kategorii zatrudnienia (fizyczni, umysłowi)
 • zestawienie pracowników według płci i wykształcenia
 • zestawienie pracowników według wymiaru zatrudnienia
 • zestawienie pracowników według stażu pracy
 • zestawienie pracowników nagrodzonych lub ukaranych
 • zestawienie pracowników kwalifikujących się do odejścia na emeryturę
 • możliwość łączenia poszczególnych zestawień za pomocą poszerzania lub zawężania parametrów przeszukiwania.