Moduł Kontrahenci służy do zarządzania relacjami z klientami. Przechowywane są w nim podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące klientów, jak również dane handlowe, takie jak historia zamówień czy najczęściej kupowane towary. Moduł pozwala na obsługę procesu handlowego począwszy od ofertowania aż do obsługi reklamacji.

Korzyści, które mogą zostać osiągnięte dzięki wykorzystaniu modułu Kontrahenci to m. in.:

 • sprawniejsza obsługa zapytań klientów;
 • natychmiastowy dostęp do informacji handlowych;
 • większa kontrola nad dyscypliną płatniczą klientów;
 • lepsze dostosowanie oferty do preferencji klientów.

Moduł składa się z następujących aplikacji:

 • Kartoteka kontrahentów;
 • Sprawy;
 • Dokumentacja handlowa;
 • Zestawienia.

Kartoteka kontrahentów

 • ewidencja danych klientów
 • informacje o osobach kontaktowych ze strony klienta
 • przypisanie klientom przedstawiciel handlowych
 • ewidencja umów handlowych
 • określenie sposobu i terminu płatności
 • obsługa systemów rabatowych oraz indywidualnych cenników
 • obsługa limitów kredytowych i ich ciągła kontrola w trakcie procesu sprzedaży

Sprawy

 • integracja z systemami poczty elektronicznej
 • ewidencja korespondencji
 • obsługa spraw zgłaszanych przez klientów – system ticketowy połączony z WorkFlow pozwalający na ustalenie scenariuszy kontaktów z klientami
 • obsługa załączników
 • historia zamówień klienta

Dokumentacja handlowa

 • generowanie ofert
 • historia wysłanych ofert (również odrzuconych) pozwala na analizę skuteczności działań marketingowych
 • po akceptacji oferty automatyczne generowanie zmówienia (poprzez skopiowanie treści oferty)

Zestawienia

 • analiza należności i zobowiązań
 • analiza wielkości sprzedaży i dyscypliny płatniczej danego klienta lub grup klientów
 • najczęściej kupowane towary